Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik en naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij je zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling. Wij behouden ons het recht voor om zelf te beoordelen of dat inderdaad het geval is.

Mocht je aanspraak willen maken op garantie stuur ons een mail op:
info@mukacariza.com

MukaCariza hanteert een garantietermijn van  60 dagen na aankoop. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen. Heb je een product bij ons gekocht wat duidelijk kwalitatief niet aan de norm voldoet  en het is nog binnen de garantietermijn? Neem dan contact met ons op via returns@mukacariza.com en we lossen het samen op.

MukaCariza neemt zich wel het recht voor je te vragen het product te retourneren zodat wij na een grondige inspectie kunnen bepalen of je klacht volstaat dan wel dat wij beslissen dat het niet zo is en het originele product aan je retourneren.

No products in the basket.